The Brussels Map Circle

HomeExhibitions → Kaarten van Gelre en Kleef

Kaarten van Gelre en Kleef


Huissen, The Netherlands

Organisation: Historische Kring Huessen

Sinds eind januari is in de benedenzaal van het museum de tentoonstelling Kaarten van Gelre en Kleef te zien. Vanaf midden maart zal ook in de bovenzaal een serie kaarten worden getoond.
Kaarten van Gelre en Kleef is een expositie van originele kaarten uit de zeventiende tot negentiende eeuw. Omdat Huissen ooit op de grens van beide gewesten lag, is het op kaarten van zowel Gelre en de Betuwe (aan de oostkant) als op kaarten van het Hertogdom Kleef (aan de westkant) te vinden. De kaarten zijn meestal handmatig ingekleurd en zijn dan waren kunststukjes. Maar ook kaarten zonder inkleuring zijn de moeite waard. De bij veel kaarten getoonde details met de omgeving van Huissen laten zien, dat kaartenmakers in het verleden moeite hadden met plaatsnamen en precieze grensaanduidingen. Een enkele keer lijkt zelfs Angeren in het Kleefse land te liggen.
De in de bovenzaal getoonde kaarten hebben meer rechtstreeks op Huissen betrekking. Omdat er natuurlijk maar weinig gedrukte kaarten van Huissen zijn, zal daar meer sprake zijn van reproducties van getekende kaarten. Het oudste materiaal komt uit het zogenaamde legerboek van Huissen uit de jaren 1577-1586. Daarnaast werd het Ambt Huissen al in 1732 gedetailleerd in kaart gebracht door Pruisische landmeters. De prekadastrale kaarten uit de jaren 1812-1818 bieden de eerste beelden van de stad. Omdat Huissen aan de Rijn ligt, komt het ook voor op een groot aantal rivierkaarten. Keuze te over dus.
Beide tentoonstellingen duren tot eind september
Venue: Stadsmuseum "Hof van Hessen", Vierakkerstraat 39, 6851 BB Huissen
E-mail: info@huessen.nl
URL: