The Brussels Map Circle

HomeEvents → De middeleeuwse kaart. Een anachronisme?

De middeleeuwse kaart. Een anachronisme?


Antwerp, Belgium
Organisation: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Conference by Karen De Coene
Over de middeleeuwse kaart, of hoe 'de middeleeuwer' anders dacht dan de hedendaagse cartograaf.
In de moderne cartografie is een kaart gekenmerkt door een legende, een grid, coördinaten en een projectie. Doordat ze de geografische werkelijkheid op schaal weergeeft, wordt die meetbaar. Het resultaat vormt een instrument waarmee we ons correct in de ruimte kunnen oriënteren. Maar de kaart is een symbool dat de werkelijkheid zodanig capteert dat de afstand tussen symbool en werkelijkheid uit het blikveld dreigt te verdwijnen. Onze kaart wordt de enige juiste kaart, waarbij we de kaarten uit het verleden eveneens beoordelen op grond van projectiemethoden en schaalgebruik.
De middeleeuwse kaart ontstond vanuit een andere denkpiste en verschilt daarom qua opzet. Sommige auteurs laten het woord 'kaart' dan ook liever achterwege en spreken van 'middeleeuwse voorstellingen van de ruimte' Nochtans wordt de studie van de middeleeuwse wereldkaarten als een onderdeel van de historische cartografie beschouwd. Tussen de middeleeuwse iconografie van de ruimte en de latere cartografie heerst immers heel wat verwantschap. Niet zonder enige vorm van anachronisme, duiken we in de middeleeuwse ideeënwereld waar eenheid en harmonisch evenwicht cruciale begrippen zijn. De middeleeuwer dacht 'anders'. Toch heeft ook dat 'anders denken' de cartografie in de daaropvolgende eeuwen beïnvloed. We verkennen de middeleeuwse vormentaal en zoeken naar het samenspel tussen continuïteit en vernieuwing dat de ontwikkeling van de wetenschappelijke discipline kenmerkte.
Venue: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein 4, Antwerpen
Language: Dutch
Telephone: +32 3 338 87 10
E-mail: consciencebibliotheek@stad.antwerpen.be
Time schedule: 11.00 - 13.00
Entry fee: EUR 5.00 / 2.50
URL: