The Brussels Map Circle

HomeEvents → De oudste stadsplannen van Antwerpen gedeconstrueerd, geïnterpreteerd en gereconstrueerd

De oudste stadsplannen van Antwerpen gedeconstrueerd, geïnterpreteerd en gereconstrueerd


Antwerpen, Belgium
Organisation: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Conference by Piet Lombaerde
Over de oudste stadsplannen van Antwerpen en nieuwe inzichten in de geschiedenis van de stad.
Recentelijk werd de ‘oudste’ stadsplattegrond van Antwerpen herontdekt en vakkundig gerestaureerd. Dit unieke document, dat een waar palimpsest is, wordt tijdens deze lezing opnieuw geïnterpreteerd aan de hand van een vergelijkende studie met andere nog bewaarde oude stadsplannen en op basis van nieuwe vondsten, die tijdens de restauratie aan het licht kwamen. Heel wat vragen en problemen kwamen naar voor, zowel op het gebied van de voorstelling van gebouwen en versterkingswerken op het plan, als wat de relatie betreft met andere oude plannen en projecten, die in het stadsarchief van Antwerpen nog steeds bewaard worden. Er wordt getracht om een inhoudelijke samenhang tussen deze oudste stadsplannen te reconstrueren en zo tot eventueel nieuwe inzichten te komen in een stuk geschiedenis van de stad Antwerpen.
Piet Lombaerde (1948) is burgerlijk ingenieur architect (1973) en doctor in de stedenbouw en ruimtelijke ordening (1982) van de KU Leuven. Emeritus hoogleraar en thans gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen. Zijn specialisatie is de geschiedenis van architectuur- en stedenbouwtheorie, geschiedenis van de vestingbouw (16de tot 19de eeuw), geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur (16de-17de eeuw). Zijn onderzoek richt zich vooral op de studie van de iconografie en cartografie als hulpbronnen voor de stadsgeschiedenis. Hij is series editor, samen met prof. Krista De Jonge, van de internationale reeks ‘Architectura Moderna’, uitgegeven door Brepols Publishers.
Venue: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen
Language: Dutch
Contact: consciencebibliotheek@stad.antwerpen.be
Time schedule: 11.00 - 13.00
Entry fee: EUR 5.00 / EUR 2.50
URL: