The Brussels Map Circle

HomeEvents → De Zee in kaart gebracht

De Zee in kaart gebracht


Antwerpen, Belgium
Organisation: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Conference by Phillip Van den Bossche

Over de wording en achtergrond van 'De Zee', de tentoonstelling als salut d’honneur aan Jan Hoet
In deze lezing gaat de spreker dieper in op het ontstaan van de tentoonstelling, de gesprekken met Jan Hoet, het thema en de verdere uitbouw als hommage. De zee is bij uitstek een gladde ruimte. De zon, de maan en de sterren reizen als nomaden over het open wateroppervlak. Ze bepalen het geluid, de kleur en de verhouding van de zee tot de sterren, maar laten geen blijvende sporen achter. Pas toen de mens de zee is gaan bevaren, is ook de nood ontstaan om de zee met lijnen en markeringen onder te verdelen, in kaart te brengen, meetbaar te maken. In het gladde oppervlak zijn op deze manier steeds meer groeven gekomen. Het valt samen met de grote ontdekkingsreizen, de slavenhandel en het moment waarop Europa zijn macht en manier van denken over de wereld heeft verspreid. Wordt vervolgd.
Phillip Van den Bossche (1969, Brussel) studeerde kunstgeschiedenis te Gent en nam deel aan het Curatorial Training Programme 1996/97 van Stichting De Appel te Amsterdam. Hij werkte vanaf 2001 als conservator in het Van Abbemuseum te Eindhoven en is in 2007 directeur van Mu.ZEE te Oostende geworden. In 2009 en 2012 was hij curator van de derde en vierde editie van Beaufort en op dit moment van "DE ZEE - salut d'honneur Jan Hoet".
De afgelopen jaren heeft hij tentoonstellingen en publicaties met onder meer On Kawara, Lucy McKenzie, Koenraad Dedobbeleer, Rita McBride, Marc Camille Chaimowicz, Joe Scanlan, Frances Stark, Jos de Gruyter & Harald Theys, Jean Brusselmans, E.L.T. Mesens en Georges Vantongerloo opgezet. Hij schreef ook over Allen Ruppersberg, Bas Jan Ader en Ger van Elk in Los Angeles, onder meer voor "In & Out of Amsterdam - travels in Conceptual Art 1960-1976" (MoMA, 2009). In 2012 publiceerde hij het kinderboek "Het dierencarnaval" met kunstwerken uit de collectie van Mu.ZEE in de hoofdrol.
Venue: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen
Language: Dutch
E-mail: consciencebibliotheek@stad.antwerpen.be
Time schedule: 11.00 - 13.00
Entry fee: EUR 5.00 / EUR 2.50
URL: