The Brussels Map Circle

HomeEvents → Historisch kaart materiaal
Bron voor gelaagd lokaal historisch onderzoek

Historisch kaart materiaal
Bron voor gelaagd lokaal historisch onderzoek


Leuven, Belgium
Organisation: Provincie Vlaams-Brabant, Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven
In de voorjaarslezing 2016 staan cartografische bronnen centraal. Steeds meer ontgroeien historische kaarten het statuut van illustratiemateriaal. Ze vormen zelf het onderwerp van studie of een onmisbare bron in studies naar ontwikkeling van steden en landschappen, grondbezit en -gebruik, huizenreconstructie, etc.
Hun verhoogde toegankelijkheid en bruikbaarheid door digitalisering en geolocalisering biedt bovendien nieuwe mogelijkheden, ook bij publiekswerking en erfgoededucatie.
Geografen, historici en heemkundigen laten je kennis maken met de diversiteit aan historisch kaartmateriaal, het aanbod aan kaartencollecties en hun bruikbaarheid voor lokaal historisch onderzoek en publieksontsluiting.
Programma
 • 10.00 uur: onthaal met koffie/thee
 • 10.15 uur: welkomstwoord en toelichting collecties Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven - Nicolas Mazeure (Documentatiecentrum) en Eddy Put (Rijksarchief)
 • 10.30 uur: Historische evolutie van de cartografie en haar bruikbaarheid als bron voor (lokaal) historisch onderzoek - Philippe De Maeyer (UGent)
 • 11.30 uur: Aanbod en mogelijkheden van digitaal ontsloten kaartencollecties (Geopunt, Cartesius, Villaret, …) - Marc Carnier (RA Leuven)
 • 12.15 uur: broodjeslunch, met mogelijkheid tot inzage van en bezoek aan de collecties van het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven
 • 13.30 uur: heemkundig forum
  • Landelijke nederzettingspatronen en urbane identificatie: de bijdrage van cartografische bronnen voor lokaal historisch onderzoek – Marcel Franssens (Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle)
  • Naar een historische reconstructie in 3D van de stad Leuven – Ramon Kenis (Leuvens Historisch Genootschap)
  • 'Een digitale wandeling naar middeleeuws Zoutleeuw'. Perspectieven voor de toeristische ontsluiting van historisch-cartografisch materiaal – Jelle Lisson (KU Leuven)
 • 15.00 uur: afsluiting met debat en vragenronde
Venue: Villerscollege, Vaartstraat 24
Contact: Nicolas Mazeure, dienst erfgoed provincie Vlaams-Brabant
Telephone: +32 16 26 76 77
E-mail: nicolas.mazeure@vlaamsbrabant.be
Time schedule: 10.00 - 15.00
URL: