The Brussels Map Circle

HomeEvents → Kaap Hoorn in kaart

Kaap Hoorn in kaart


Hoorn, The Netherlands
Organisation: Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie
Studiemiddag over de kartografie van Kaap Hoorn en het zuidelijk deel van Zuid- Amerika in de zestiende en zeventiende eeuw.
Op 29 januari 1616 voer het schip de Eendracht onder leiding van Jacob Le Maire en Willem Cornelisz Schouten langs Kaap Hoorn. De ontdekking van de zuidpunt van Zuid-Amerika heeft grote invloed gehad op de kaartbeeld van de gehele regio. Ook vóór genoemde reis werden er door onder andere Nederlandse reizen door Straat Magellaan, belangrijke ontdekkingen gedaan die op kaarten ingetekend werden. Om de ontdekking Kaap Hoorn te herdenken, wordt er in het Westfries Museum een tentoonstelling gehouden met kaarten uit het bezit van Hans Kok.
Aanleiding voor de themadag is dan ook de ontdekking van Kaap Hoorn, nu 400 jaar geleden, de tentoonstelling Kaap in Kaart in het Westfries Museum en de publicatie van het met veel kaarten geïllustreerde boek 'De Atlas van Kaap Hoorn'.
  • 13.00: Ontvangst (koffie en thee).
  • 13.30: Aanvang, huishoudelijke mededelingen.
  • 13.45: Diederick Wildeman. De reis van Le Maire en Schouten en de ontdekking van Kaap Hoorn.
  • 14.15: Sjoerd de Meer. Voorbij het eind van de wereld: de cartografie van Kaap Hoorn.
  • 14.45: Maarten Klein. Hoogtepunten uit de 'Atlas van Kaap Hoorn'.
  • 15.15: Hans Kok. Introductie op de tentoonstelling 'Kaap in Kaart' en rondgang door de tentoonstelling.
  • Ca. 15.45-17.00: Borrel.
Venue: Westfries Museum, Roode Steen 1,1621 CV Hoorn
Language: Dutch
Contact: Diederick Wildeman
E-mail: dwildeman@hetscheepvaartmuseum.nl
Time schedule: 13.00 - 17.00
Entry fee: EUR 20.00