The Brussels Map Circle

HomeEvents → Roeland vaart met Magelaan

Roeland vaart met Magelaan


Brugge, Belgium
Conference by Marcel Van Brussel
Bruggeling op de eerste reis rond de wereld
Venue: Cultuurbibliotheek, Magdalenastraat 30, 8200 Brugge
Language: Dutch
Time schedule: 20.00 h
Entry fee: EUR 5.00 drink included
URL: